id = $id; $this->fieldset = explode(",",$this->fields); if(is_numeric($id)) { //properties vullen uit db $db = new Database(); $results = $db->Query($this->table, $this->fields, "SELECT", "id = '".$id."'"); foreach($results as $field => $value) { $this->$field = $value; } } else { //leeg object, alleen velden ophalen en properties declareren, lege values $results = $this->fieldset; foreach($results as $field) { $this->$field = ''; } $this->id = 'n'; } } function Id() { return $this->id; } function Title() { return $this->title; } function MetaTitle() { return $this->metatitle; } function MetaKey() { return $this->metakey; } function MetaDesc() { return $this->metadesc; } function Content() { return $this->content; } /* LISTEN EN SAVEN */ function setProperties($PropName, $PropValue) { $this->$PropName = $PropValue; } function DisplayList($where = '', $order = '') { $db = new Database(); $db->Query($this->table, "id", "SELECT", $where, $order); $list = $db->LoopThroughRows(); $return = array(); $class = get_class($this); // get name of this class foreach($list as $row) { $return[] = new $class($row->id); // create new item of type of this class } return $return; } function Save() { $i = 0; $query = ""; $qry = ""; $left = ""; $right = ""; //ff declareruhhh nulacht'nfuuvtig ehhhh $results = $this->fieldset; //array met velden $total = count($results); $db = new Database(); if ($this->id=="n") { //insert foreach($results as $field){ $i++; //query string opbouwen $left .= ($i == $total) ? "$field" : "$field, "; //geen komma bij laatste field $right .= ($i == $total) ? "'".$this->$field."'" : "'".$this->$field."', "; } $query = "($left) VALUES ($right)"; $method = "INSERT"; $where = ""; } else { //update foreach($results as $field){ $i++; //query string opbouwen $qry .= ($i == $total) ? "$field = '".$this->$field."'" : "$field = '".$this->$field."', "; //geen komma bij laatste field } $query = $qry; $method = "UPDATE"; $where = "id = '$this->id'"; } //uitvoeren $db->Query($this->table, $query, $method, $where); if($method == "INSERT"){ $this->id = mysql_insert_id(); } } } ?> Massage Praktijk de Stream - De Praktijk

Massage Praktijk
de Stream

0517-234-215

De praktijk

De Stream, Praktijk voor Massage Therapie en Zonnestudio Indien u voor de eerste keer bij ons komt, dit geldt ook voor de zonnestudio, vindt er een korte intake plaats. Het is belangrijk voor ons om te weten wat uw ziekte geschiedenis is en wat voor medicatie u gebruikt.
Een beperkt lichamelijk onderzoek ( stand van uw rug en dergelijke) hoort bij de intake.
Bij aanvang van een Lypossage Kuur ( 10 maal massage in vijf weken) wordt de klant tevoren opgemeten, teneinde na tien weken het resultaat te kunnen beoordelen.

Na deze intake bespreken we samen wat u van de behandeling verwacht en op welke wijze u het liefst wordt behandeld. Alle combinaties van onderzoeken zijn mogelijk. U bepaalt in principe zelf hoe vaak u wenst te worden behandeld en hoe lang.
Mogelijk zijn er contra indicaties, maar dat wordt uitvoerig overlegd.